Wereld Milieu Dag 

Aankomende zondag, 5 juni, is de World Environment Day, ook wel Wereld Milieu Dag genoemd. Dat willen wij natuurlijk met jullie delen! Voor ons staat het milieu op nummer één en alles uit ons merk komt voort uit het handelen naar duurzaamheid. Maar waar staat deze dag precies voor? 

Sinds 1974 is deze dag om de overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van onze milieuproblemen. Het Wereld Milieu Dag wordt ieder jaar gevierd in een andere stad en heeft een eigen thema. 

Free Gratis stockfoto met aarde, activist, afbeeldingen Stock Photo

Jaarlijks organiseert de VN (Verenigde Naties) deze dag om de mensen bewust te maken. Niet alleen van het probleem, maar over de oplossingen om het milieu te beschermen. Zij hebben de dag 5 juni gekozen, omdat dat de dag is dat de internationale milieuconferentie begon, in 1972. Door de moderne wetenschap en technologie kan iedereen zijn eigen leefomgeving te creëren. Deze grote veranderingen hebben veel invloed op het menselijk welzijn en economische ontwikkeling. In veel landen wordt deze dag geïntroduceerd in veel verschillende vormen.  

Waarom is het dan zo belang om bewust te worden van het milieu? Bij deze bewustwording zal vaak minder consumeren en zoeken we naar een nieuwe manier om onze wereld waarde te geven. Veel mensen zoeken een aantrekkelijke weg voor deze nieuwe, ecologische tijdperk. De aandacht gaat veel naar leefstijl keuzes maken en minder naar materiele dingen. 

Gerecycled materiaal productie

Deze aankomende dagen is het moment om na te denken over wat er in de wereld aan de gang is. Het is goed om je af te vragen waarom het belangrijk is dat er nu actie wordt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, de grote afvalberg en meer. Wil je meer weten over het afval probleem, dan kan je ook één van onze vorige stories ‘de grote afvalberg’, terug lezen!