Het milieuprobleem in Azië

Onze duurzame producten komen uit Azië en dat is niet zonder reden. Azië gaat het meest achteruit, door de gevolgen van de klimaatcrisis. Wij willen daarom ons steentje bijdragen, door Azië te stimuleren en te helpen met duurzaam produceren.

Uit onderzoek blijkt dat Azië harder wordt getroffen door de klimaat- en milieubedreigingen. Het continent wordt harder getroffen dan de rest van de wereld, die kunnen er nog makkelijker aan ontsnappen. Wel 99 van de 100 zwakste steden bevinden zich in het continent Azië. Daarnaast liggen 14 van de 20 veiligste steden in Europa. Verschillende aspecten zijn onderzocht op gebied van klimaat- en milieubedreigingen. De klimaatverandering, watertekorten en vervuiling scoorden het slechtst in Azië.

Free Afval Op Waterlichaam Stock Photo

Door de klimaatverandering heeft Azië steeds meer te maken met de hitte. Dit is een gevolg van de uitstoot van CO². De hitte en de vochtigheid zal de mens niet meer aankunnen. In deze tijd zie je al dat Azië veel te maken heeft met hitte golven. Vooral in de arme gebieden waar men nog harde arbeid verricht om zelf te verbouwen, hebben hier veel last van. Het risico voor dodelijke hittegolven kan alleen dalen als de CO²-uitstoot wordt verminderd.

Niet alleen in Azië, maar ook in andere delen van de wereld, is er sprake van watertekorten. Dit komt voornamelijk door de klimaatopwarming. Dit zal brengt ook veel gevolgen met zich mee, want veel draait op water in deze wereld. Denk aan de gezondheid van de mens, het handel over water, de landbouw, de industrie en meer.

Azië kent ook veel vervuiling, denk aan de vervuiling van water, land en lucht. In Azië zorgen ze bijna voor 80% van het oceaanplastic. 9 van 10 vervuilendste landen bevinden zich in Azië en daarmee zorgt het continent Azië voor het grootste deel van plasticafval. Hiermee wordt het water en de aarde vervuild. Ook in Azië is er ernstige luchtvervuiling, vooral in een aantal Aziatische hoofdsteden. Er wordt al extra actie ondernomen om dit probleem tegen te gaan. De acties, die genomen worden, zullen echter weinig nut hebben, omdat de vervuiling zelf niet minder wordt.

Free Silhouet Van Bomen Stock Photo

Deze klimaat- en milieubedreigingen willen wij stapje voor stapje verbeteren. Met onze productie gaan we de vervuiling van het water, het land en de lucht tegen. De plasticafval wordt verminderd, doordat hier nu nieuwe producten van worden gemaakt. Daarnaast zijn onze producten handgemaakt en wordt geen CO²-uitstoot veroorzaakt. Het leveren van de producten doen wij op de meeste duurzaam mogelijke manier en verpakkingen zijn milieuvriendelijk. Zo krijgen jullie een beeld hoe wij de wereld een stukje beter willen maken, dan dat we het vonden!